Về ACAS

ACAS là Viện đào tạo Kế toán, kiểm toán chuyên nghiệp có tư duy tiến bộ hàng đầu thế giới.

ACAS tin rằng kế toán là yếu tố sống còn để các nền kinh tế phát triển và thịnh vượng, đó là lý do tại sao ACAS làm việc trên toàn thế giới để xây dựng nghề nghiệp và làm cho xã hội công bằng và minh bạch hơn.

ACAS có hơn 2.000 thành viên đủ điều kiện và 10.000 sinh viên. Họ là một trong những kế toán viên có trình độ tốt nhất và được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới - và họ làm việc trong mọi lĩnh vực bạn có thể tưởng tượng.

Các tổ chức biết và tin tưởng những nhân sự được đào tạo của ACAS. ACAS kết nối với các doanh nghiệp lớn và nhỏ, chính phủ, cơ sở giáo dục và những chuyên gia hàng đầu. ACAS đang đứng đầu các xu hướng mới nổi, luật pháp và các yêu cầu pháp lý, giúp định hình chúng.

Vì tất cả những điều này, ACAS có thể tạo ra những kế toán viên có tư duy chiến lược, sáng tạo mà chúng ta cần thay đổi nhanh chóng.

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột 


ACAS là ai?

ACAS đang dẫn đầu trong nghề kế toán, xây dựng quan hệ đối tác trên toàn thế giới và bảo vệ lợi ích cộng đồng.

Odoo - Mẫu 2 cho ba cột

ACAS làm gì?

ACAS sử dụng tiếng nói của mình để định hình và củng cố nghề nghiệp của chúng tôi.

Odoo - Mẫu 3 cho ba cột

Nhiệm vụ và giá trị của ACS

ACAS có sứ mệnh trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu và một tập hợp các giá trị, mang đến cho chúng tôi tính cách đặc biệt và xác định cách tiếp cận với nghề nghiệp toàn cầu

Dòng thời gian lịch sử của ACAS

ACAS có sứ mệnh trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu và một tập hợp các giá trị, mang đến cho ACAS tính cách đặc biệt và xác định cách tiếp cận với nghề nghiệp toàn cầu.

Khám phá lịch sử của ACAS 
Khối văn bản và hình ảnh Odoo
Hình ảnh và khối văn bản Odoo

Làm việc tại ACAS

Chúng tôi có thể có một sự nghiệp bổ ích đang chờ bạn.

Xem vị trí tuyển dụng của ACAS 

Tuyển dụng kế toán

Các thành viên của  ACAS  được đào tạo ở cấp độ cao nhất và được quy định trong suốt sự nghiệp của họ.

Tìm đúng kế toán cho bạn 
Khối văn bản và hình ảnh Odoo