ACAS Financial Reporting (FR)  

Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính

  • Phân tích đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp.

  • Hiểu và sử dụng thành thạo các BCTC doanh nghiệp.

  • Cơ hội việc làm lương cao.

Tại sao chọn ACAS Financial Reporting - Đọc hiểu và phân tích Báo Cáo Tài Chính

Để có được một bộ Báo cáo tài chính lặp theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan và phản ánh trung thực và hợp lý thì việc lập và đọc báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính và kiểm tra báo cáo tài chính là rất quan trọng nhằm giúp cho những người sử dụng báo cáo tài chính đưa ra quyết định kinh tế đúng đắn. Tuy nhiên cũng phải thửa nhận rằng việc kiểm tra báo cáo tài chính không hẳn là hoạt động tách rời mà nó gắn với cả việc lập báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính và thể hiện đúng chức năng của kế toán.

Việc hiểu và phân tích báo cáo tài chính không chỉ giúp bạn quản lý công ty dễ dàng mà còn quản lý tài chính cá nhân chính xác và đặc biệt giúp bạn trở thành nhà đầu tư giỏi trong việc lựa chọn cổ phiếu của các công ty thực sự tốt.

Chương trình cung cấp cho chủ doanh nghiệp, giám đốc tài chính,cho nhà đầu tư để có có cái nhìn chính xác về tính hình tài chính, hoạt động kinh doanh là căn cứ để ra các quyết định điều hành

 

Khối văn bản và hình ảnh Odoo

Mục tiêu chương trình

Hình ảnh và khối văn bản Odoo
Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo này, bạn có thể: 

- Biết cách phân tích đánh giá được một cách tổng quan tình hình tài chính doanh nghiệp qua các báo cáo tài chính cơ bản với tư cách là nhà quản lý, nhà đầu tư để áp dụng cho thực tiễn quản lý điều hành hàng ngày trong hoạt động của doanh nghiệp hoặc hoạt động đầu tư.

- Hiểu và sử dụng các báo cáo tài chính doanh nghiệp: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo góc độ quản trị tài chính, để phục vụ trực tiếp cho quản trị doanh nghiệp, quyết định đầu tư.

- Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong vấn đề lập, phân tích báo cáo tài chính

Đối tượng tham gia


Chương trình đào tạo Acas Financial Reporting - đọc, hiểu và phân tích BCTC được thiết kế dành cho các đối tượng: 

- Các nhà quản lý tài chính – kế toán, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp…. 

- Những người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng mong muốn tiếp cận BCTC 

- Các nhà đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán;
Khối văn bản và hình ảnh Odoo

Kết quả đạt được

Hình ảnh và khối văn bản Odoo
+ Hiểu một cách sâu sắc kết cấu báo cáo tài chính doanh nghiệp.

+ Có phương pháp nhìn nhận, đánh giá nhanh báo cáo tài chính với cách tiếp cận rất đơn giản, dễ ứng dụng.

+ Phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang (tăng trưởng), chiều dọc (cơ cấu) cùng các chỉ số tài chính quan trọng; mẫu báo cáo với các chỉ số đo lường sức khỏe tài chính doanh nghiệp.

+ Nếu bạn là giám đốc, chỉ cần yêu cầu nhân viên nhập liệu báo cáo tài chính từng kỳ, bạn có ngay báo cáo phân tích.

+ Nếu bạn là nhân sự tài chính hoặc kế toán, bạn có thể thiết lập báo cáo phân tích cực hay với phân tích ngang, dọc và biểu đồ

I. Tổng quan về kiểm tra báo cáo tài chính

II. Kiểm tra BCTC

1. Kiểm tra Bảng cân đối kế toán

2. Kiểm tra Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

3. Kiểm tra Báo cáo Lưu chuyển Tiền Tệ

4. Kiểm tra thuyết minh BCTC

5. Kiểm tra công khai BCTC

III. Các sai phạm chủ yếu trong kiểm tra BCTC

1. Ghi khống nghiệp vụ Kinh tế

2. Ghi thiếu nghiệp vụ Kinh tế

3. Kính sai các nghiệp vụ Kinh tế

4. Tính sai số học các nghiệp vụ kinh tế, chỉ tiêu trên BCTC

5. Sai sót về phân loại và trình bày

6. Sai sót về quyền và nghĩa vụ.

7. Sai sót về tính đúng kỳ của kế toán

Hình ảnh và khối văn bản Odoo

Học phí

Chi phí chương trình: 1.000.000 VND, bao gồm toàn bộ các chi phí:

  • Khảo sát nhu cầu;
  • User hệ thống elearning;
  • Sổ tay ebook nghiệp vụ và các công cụ;
  • Thực hành phân tích BCTC Doanh Nghiệp

Hoạt động chương trình

Gặp gỡ đội ngũ chuyên gia

Phạm Xuân Hòe

Phó viện trưởng Viện chiến lược - NHNN Việt Nam.

Có 35 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngân hàng từ các vị trí phó trưởng phòng, trưởng phòng, giám đốc chi nhánh Thái bình, Nam Thăng Long - Vietinbank, Phó vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ.

Đặng Văn Thanh

Chủ tịch Hội Kế Toán -  Kiểm toán Việt Nam

Đã chỉ đạo tổ chức hơn 50 khóa đào tạo cấp chứng chỉ kế toán trưởng, kiểm toán viên nội bộ; Chủ nhiệm 05 Chương trình, đề tài KH&CN cấp Bộ và biên soạn nhiều sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học.

Hoàng Mạnh Cường

Phó giám đốc trung tâm đào tạo Bắc Á Bank

Có hơn 10 năm kinh nghiệm tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện tại các tập đoàn lớn: Samsung Việt Nam, Diana Unicharm Japan (chi nhánh Việt Nam), Prudential Việt Nam, và hiện nay công tác tại Trung tâm đào tạo của Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Đặng Tuấn Tú

Giám đốc quản lý tín dụng, PVcomBank 

Có nhiều kinh nghiệm trong điều hành hoạt động Trung tâm Quản lý tín dụng, Trung tâm Thanh toán quốc tế; Triển khai các chương trình đào tạo nội bộ về kỹ năng, chuyên môn Quản lý tín dụng, Kho quỹ, Quản lý chất lượng Dịch vụ trên toàn hệ thống.

Các chương trình khác

Odoo - Mẫu 3 cho ba cột

 ACAS General – Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp là một bộ phận của kế toán tài chính, nhằm trình bày các số liệu báo cáo mang tính tổng hợp về tình hình tài sản, doanh thu chi phí và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán vào một thời điểm nhất định.

Odoo - Mẫu 3 cho ba cột

DIPIFR - Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế IFRS

DipIFR là một tổ chức nghề nghiệp danh tiếng toàn cầu được thành lập từ năm 1904. Hiện nay ACCA đã có hơn 480.000 học viên và 188.000 hội viên tại hơn 180 quốc gia trên thế giới

Odoo - Mẫu 3 cho ba cột

ACAS Tax Agent – Đại lý thuế

Nắm vững và vận dụng vào công việc thực tế về quy định hệ thống luật thuế ở Việt Nam. Nắm được các kỹ năng tư vấn, kỹ năng nhận định vấn đề, kỹ năng đàm phán với cơ quan thuế, kỹ năng nhìn toàn cảnh Doanh nghiệp.

 

Đăng ký chương trình

Đăng ký 
Odoo CMS - một bức tranh lớn